เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัย

แสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ปีการศึกษา 2560

และ แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์

ในการนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในระดับชาติ ระหว่าง วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต ต่อไป